โครงการชุมชนสัมพันธ์ พันธกิจเพื่อสังคม: การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  • วิ่งมาราธอนนานาชาติลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกับ โรงแรมกลุ่มลากูน่า ภูเก็ต จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นส่งเสริมและสานต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ภายใต้มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต

มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต

  • ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม สนับสนุนการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โครงการของมูลนิธิที่ดำเนินการ ประกอบ ด้วยโครงการพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด กับลากูน่า ภูเก็ต และโครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” และโครงการ ศูนย์สอนภาษาอังกฤษชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต ทุนดำเนินการของมูลนิธิฯเป็นเงินที่ได้รับบริจาค จากทั้งนักท่องเที่ยว พนักงาน ชาวชุมชนในพื้นที่ และเงินสมทบจากบริษัท