รับของที่ระลึก 

นักวิ่งต้องลงทะเบียนรับของที่ระลึกระหว่างเวลาเปิดทำการเท่านั้น

โปรดตรวจสอบขั้นตอนลงทะเบียนด้านล่าง

วัน เดือน ปี 

ศุกร์ที่ 8 มิ.ย.

เสาร์ที่ 9 มิ.ย.

เวลา

13.00 น. – 21.00 น.

09.00 น. – 16.00 น.

งานแสดงสินค้า 

สนใจออกร้าน โปรดติดต่อ kitar@goadventureasia.com

วัน เดือน ปี

ศุกร์ที่ 8 มิ.ย.

เสาร์ที่ 9 มิ.ย.  

อาทิตย์ที่ 10 มิ.ย.

เวลา 

13.00 น. – 21.00 น. 

09.00 น. – 16.00 น. 

08.00 น. – 12.00 น.

ขั้นตอนการรับของที่ระลึก 

soccer-t-shirt ตรวจสอบหมายเลขวิ่ง 

printer-1 พิมพ์ และ กรอกใบสละสิทธิ์ พร้อมลงนาม 

ตรวจสอบที่นี้ 

ใบสละสิทธิ์

หนังสือมอบอำนาจ

หมายเลขวิ่ง : ประกาศเดือน มิ.ย. ปี 2561 

โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อรับของที่ระลึก 

   travelling 

บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

business

อีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน

 ab 

ใบสละสิทธิ์ที่ลงนามแล้ว

กรณีไม่มารับดัวยตนเอง นักกีฬาจะต้องกรอกและลงนาม ‘หนังสือมอบอำนาจเพื่อรับของที่ระลึก’ พร้อมเอกสารข้างต้น