LPM23_Keyart_FINAL_Edited by Supersports-02 (1)

การกุศล

มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต

 

วิ่งมาราธอน ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต 2566 ยังคงสานต่อความสำเร็จในการระดมเงินบริจาคเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่องจากการแข่งขันมาราธอนที่ผ่านมา โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้นักวิ่งร่วมบริจาคเงินตามจิตศรัทธาให้กับมูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต

 

มูลนิธิลากูน่าภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาสังคมของชุมชนในท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและทางธรรมชาติ และการบรรเทาภัยพิบัติ มูลนิธิลากูน่าภูเก็ตดำเนินภายใต้แนวคิดโครงการการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วย โครงการพัฒนาโรงเรียนพันธมิตร โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดกับลากูน่าภูเก็ต และโครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่หนังสือเต็มรถห้องสมุดติดล้อ

 

นอกจากนั้น มูลนิธิยังให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และศูนย์ภาษาอังกฤษชุมชนลากูน่าภูเก็ต โครงการของมูลนิธิได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้องของลากูน่าภูเก็ต รวมทั้งจากแขกที่เข้าพัก สมาคมต่างๆ สมาชิกในชุมชน และธุรกิจต่างๆ ของเรา

 

และยิ่งไปกว่านั้น รายการนี้ยังเป็นเวทีในการสร้างความตระหนักและระดมทุนให้แก่โครงการ Children First Fund (CFF) เพื่อใช้ในกิจกรรมเสริมโภชนาการให้แก่เด็กด้อยโอกาสตามแนวคิดเติมฝัน….ให้เต็มอิ่ม ให้เด็กๆ ได้อิ่มท้องและพวกเราได้อิ่มใจโครงการ Children First Fund (CFF) ได้มอบอาหารและสิ่งของจำเป็นต่างๆ ให้แก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสกว่า 400 คนจากสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าจำนวน 7 แห่งในภูเก็ต

ติดต่อเรา

พันธมิตร

GAA Events
Event Organizer

Go To Race
Online Registration Partner

Sportstats Asia
Professional Timing & Results